• โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ราชบุรี
 • โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ราชบุรี
 • โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ราชบุรี
 • โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ราชบุรี
หลักสูตร
หลักสูตร รถยนต์
หลักสูตร
หลักสูตร มอเตอร์ไซค์

23 พ.ค. 2566, 13:18 น.
อ่านเพิ่มเติม

12 ม.ค. 2566, 13:37 น.
อ่านเพิ่มเติม

22 พ.ย. 2565, 10:56 น.
อ่านเพิ่มเติม

อ่านข่าวทั้งหมด

เกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมา

        โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ บริหารงานโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด K.Y.M.2015 จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ.2559 ได้รับอนุญาตรับรองเป็นโรงเรียนสอนขับรถเอกชน โดยคณะผู้บริหารเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภาคบังคับของหน่วยราชการมามากกว่า 10 ปี ประกอบไปด้วย บริการงานทะเบียนรถ พรบ. ประกันภัยรถ และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ซึ่งมีครอบคลุมไปในอำเภอต่างๆ ทั่วจังหวัดราชบุรี ในนามขุมทรัพย์ ตรอ. ทางทีมงานขุมทรัพย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จำนวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยเรื่องกฎระเบียบ วินัย มารยาท ขาดความรับผิดชอบและประสบการณ์ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน จึงได้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ เพื่อสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยโรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ มีสนามสอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐาน และ ได้รับการรับรองของกรมการขนส่งทางบก และกระทรวงศึกษาธิการ

        นอกจากนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สำนักงานขนส่ง ต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและวินัยการขับขี่ที่ปลอดภัยเป็นเวลาถึง 5 ชั่วโมง จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มขึ้น ดังนั้น โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์ จึงต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการขอรับใบอนุญาติขับขี่ โดยสามารถสอบใบอนุญาตขับขี่ที่โรงเรียนได้เอง พร้อมออกหนังสือรับผลการทดสอบให้ผู้เรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทดสอบอีก จึงสามารถได้รับใบอนุญาตขับรถได้รวดเร็วยิ่งขึ้นขึ้นอีกด้วย

วิสัยทัศน์ VISION

ขับขี่ปลอดภัย รู้กฏลดอุบัติเหตุ

พันธกิจ MISSION

1. อบรมเพื่อพัฒนา ให้ผู้เรียนเป็นผู้ขับขี่ที่มีจรรยาบรรณที่ดีบนท้องถนนและมีวินัย มารยาทในการขับรถเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน

2. อบรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับขี่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย และขับรถได้ถูกต้องตามกฎจราจร

3. อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการขับขี่

 

ระเบียบการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

     1.ชายหรือหญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

     2.ผ่านการทดอบตาไม่บอดสี และผ่านเกณฑ์การตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย

     3.มีใบรับรองแพทย์ เพื่อเข้าสอบใบอนุญาตขับขี่ได้

การแต่งการในระหว่างการเรียนการสอน

     1.สวมใส่รองเท้าผ้าใบ

     2.แต่งกายสุภาพ ใส่เสื้อผ้ารัดกุม กางเกงขายาว
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียนขับรถยนต์ - สอบใบอนุญาตขับขี่ที่โรงเรียน

คนไทย

     -สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

     -ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 1 ฉบับออกให้ไม่เกิน 30 วัน

     -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมแว่นดำ+ไม่สวมหมวก)

คนต่างชาติ

     -สำเนา Passport 2 ฉบับ

     -ต้นฉบับการพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย(Present-Resident) 1 ฉบับ หรือต้นฉบับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 1 ฉบับ

     -ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) 1 ฉบับออกให้ไม่เกิน 30 วัน

     -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมแว่นดำ+ไม่สวมหมวก)


เงื่อนไขในการใช้รถในการฝึกหัดขับ

    -รถที่ใช้ในการฝึกหัดขับ เป็นรถที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมให้ 

    -หากผู้เรียนทำความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางโรงเรียนหรือบุคคลอื่น ผู้เรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

กำหนดการเรียนฝึกหัดขับรถ

เลือกเวลาได้ ทุกวัน 

 • 08.00 น. - 10.00 น.
 • 10.00 น. - 12.00 น.
 • 13.00 น. - 15.00 น.
 • 15.00 น. - 17.00 น.
 • 17.00 น. - 19.00 น.

กำหนดวันสอบ - และอบรม

 • สอบทุกวัน พฤหัส เสาร์ และ อาทิตย์
 • อบรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์
 • สามารถสมัครผ่านทาง Online ได้

** วิธีการสมัครเรียน **

1. มาสมัครและเลือกตารางเรียนด้วยตัวเองหรือผ่านทางFacebook ,Line
2. โอนเงินมัดจำเพื่อสมัครและเลือกตารางเรียน พร้อมแจ้งสลิปโอนเงิน พร้อมส่งรูปบัตรประชาชนให้ทาง line/inbox
ID LINE: @Khumsup (มี @ ด้วยนะคะ)
Phone: 098-2585459,081-8315627
Face:https: https://www.facebook.com/khumsupdrivingschool/
พิกัดที่ตั้ง: goo.gl/ornNXm

สาขาราชบุรี

ที่อยู่สาขา ราชบุรี 299 ม.9 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.098-2585459

(ตรงข้ามตลาดเบิร์ดคลองถม)

 

สาขาจอมบึง

ที่อยู่สาขา จอมบึง 125 ม.12 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.098-2841698

(ติด สนง.ขนส่งจอมบึง)

 

รูปภาพจากโรงเรียน

ตารางกิจกรรม

ติดต่อ

2 + 7 =
Copyright © KhumSup Driving School โรงเรียนสอนขับรถขุมทรัพย์